Vigtige klagesager

Her vil jeg løbende udvælge særligt interessante og principielle klagesager, som jeg har ført og beskrive dem nærmere.

De er således ikke repræsentative for mine vanlige arbejdsopgaver og primære services, men snarere et indblik i skatteforvaltningernes, til tider mangelfulde praktisering af loven.

Du kan i nedenstående links læse en kort gennemgang af sagerne

Landsskatteretten; Dokumentation af social sikring i Norge, Skattestyrelsens ulovlige forsøg på udvidelse af retspraksis.

Skatteklagenmenda; Begrensning av rentefradrag og diskriminering etter EØS-avtalen artikkel 28

EFTA Surveillance Authority: Klage over den norske stat vedr. skattefradrag for danske underholdsbidrag

EFTA Surveillance Authority: Klage over den norske stat vedr. skattediskrimination af danske pendlere

Statsforhandlinger : MAP-sag; Dobbeltbeskatning af 2.468.627 DKK for fisker

Skatteklagenemnda : Klage vedr. tillægsskat på 89.550 NOK for pilot