Begrænsning af rentefradrag for dansk bolig og skattemæssig diskrimination.

Sagen omhandler, hvorvidt det er skattemæssig diskrimination at afkorte rentefradrag for bolig i Danmark, for skatteydere som er fuldt skattepligtig i Norge.

Sagen er principiel og har ført til en lov- og praksisændring i forhold en korrekt anvendelse af Schumacker princippet og skattemæssig diskrimination af vandrende arbejdstagere med bopæl i andre stater end kildelandet i indre marked.

Sagen er publiceret i norsk Lovdata og på Skatteetaten i anonymiseret form.

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/vedtak/skatteklagenemnda/begrensning-av-rentefradrag-og-diskriminering-etter-eos-avtalen-artikkel-28/