Priser 2023-2024

 

Hjælp til dansk og norsk selvangivelse; 3.150 DKK

Hjælp med regnskab/næringsopgave for selvstændige; 5.600 DKK

Hjælp med udlejningsregnskab i Norge og Danmark; 3.600 DKK

Rådgivning i forbindelse med flytning eller ophold i Norge; 2.100 DKK

Priserne er vejledende, ydelserne er beskrevet nærmere i nedenstående. Alle honorarer forudbetales inden arbejdet påbegyndes.

Mine priser er særdeles konkurrencedygtige, fordi du får;

 • Danmarks førende specialist i samspillet mellem norsk og dansk skatteret
 • Offentligt registreret skattekonsulent i både Danmark og Norge, med mulighed for adgang og direkte digital afrapportering for klienter
 • Eksklusiv betjening af ejer og indehaver Jonas Blom
 • Mine priser er mellem en fjerdedel og en ottendedel af prisen for tilsvarende ydelser hos de store revisionsfirmaer.
 • Jeg er universitetsuddannet revisor og kan den norske skattelovgivning nøje og holder mig ajourført inden for seneste retsudvikling.

Valget af revisor bør være et tillidsspørgsmål. Mine klienter har typisk valgt mig, fordi de har den fornødne tillid til mine kompetencer gennem et årelangt samarbejde med deres kollegaer.

Hjælp med selvangivelser hos både SKAT og Skatteetaten. Jeg hjælper med standardfradrag, pendlerfradrag, danske rentefradrag, kost & logi, småfornødenheder, samt dobbelt husførelse og forældrefradrag. Jeg sørger får du får alle de fradrag du har ret til og korrekt angiver din norske indkomst. I denne pris er der også mulighed for, at få svar på spørgsmål mht. ophold og arbejde i Norge et år frem fra faktureringsdato. Du får tjekket dine selvangivelser for typiske påtrykte fejl, samt har mulighed for at sende dine årsopgørelser forbi mig til en gennemgang.

Servicen indeholder både den danske og norske selvangivelse udfyldt korrekt med alle fradrag, men ikke hjælp med forskudsregistrering, udarbejdelser af svarskrivelser til Skatteetaten/SKAT, hjælp med trygdefritagelse. Selvangivelse af aktier og investeringsbeviser er som udgangspunkt en tillægsydelse. Såfremt tilstrækkelige informationer ikke er tilgået mig på tidspunktet for indgivelse og udarbejdelse af selvangivelserne, forbeholder jeg mig retten til at vurdere om omfanget af ekstra arbejdet af efterangivelsen er udover den faste pris*

Hjælp til dansk og norsk selvangivelse; 3.150 DKK (Forudbetalt)

BDO, Deloitte, PwC og KPMG tager mellem 10.000 – 25.000 DKK for samme service.

Hjælp med regnskab/næringsopgave for selvstændige og udfyldelse af dine personlige selvangivelser

Fradragsberettiget honorar for hjælp med korrekt udfyldelse af din næringsopgave/regnskab og dine selvangivelser som selvstændig i Norge og Danmark.

Servicen indeholder overordnet tjek af din bogføring, men ikke selve bogføringen, eller hjælp med moms afrapportering (meravgift)

Hjælp med regnskab/næringsopgave for selvstændige; 5.600 DKK  (Fradragsberettiget)

Hjælp med udlejningsregnskab for ejendomme, både beliggende i Danmark og i Norge

Hjælp til opstilling og udarbejdelse af udlejningsregnskab vha.. regnskabsmetoden, samt renteudgifter, driftomkostninger og fritagelse for ejendomsværdiskat i perioden.  

Hjælp med udlejningsregnskab vha. regnskabsmetoden; 3.600 DKK (Fradragsberettiget)

for bundfradragsmetode/sommerhusmetoden er det 1.000 DKK

Rådgivning i forbindelse med flytning eller ophold i Norge

For klienter med spørgsmål vedr. norske og danske skatteforhold, kan hjælpe dig med, at få et hurtigt overblik over reglerne, så du på forhånd ved hvordan din skattesituation for det kommende år ser ud, samt beregning af nettoindkomst og rådighedsbeløb, efter skat og dine fradrag. Jeg kan svare på alle skattemæssige spørgsmål og usikkerheder du måtte have i forbindelse med nyt job i Norge.

Jeg kan reglerne om hvor du er social sikret og kan gennemgå dem i forhold til din situation og beskatning. 

Rådgivning i forbindelse med flytning eller ophold i Norge; 2.100 DKK (Forudbetalt)

 

Jeg hjælper gerne med andre opgaver som:

 • Gamle selvangivelser, gennemgang for fejl og manglende fradrag.
 • Skattesmæk, ved fejlagtige ansættelser fra SKAT og Skatteetaten
 • Klager vedr. forkerte afgørelser fra SKAT og Skatteetaten, truffet på et mangelfuldt grundlag
 • Vurdering af mulighed for skattefrit salg i Danmark og Norge af fast ejendom.
 • Fastlæggelse at skattemæssigt hjemsted, fast driftssted eller sondring mellem lønmodtager & selvstændig
 • Fastlæggelse af skattepligt jf. Den Nordiske Dobbeltbeskatningsoverenskomst i skønssager.

Kontakt mig for et uforpligtende tilbud, hvis du har brug for hjælp med andre skatteretlige opgaver.

Jeg giver dig gerne en gratis og uforpligtende vurdering af din skattesag.

Jeg giver gerne et skriftligt prisoverslag ved sagens opstart og indgår også aftaler om en fast pris, hvis sagen tabes.

Der kan under visse forudsætninger søges omkostningsgodtgørelse ved helt og delvist medhold i Norge og Danmark.

Priserne er gældende fra 27.07 2023, frem til 31.12 2024, der tages forbehold for trykfejl og ændringer.

business_handshake1_1200x900