Statsbudgettet Norge 2022, relevante skatteændringer.

13.11 2021

I forbindelse med Folketingsvalget i Norge og ny regering, er der allerede ændringer på statsbudgettet, der betyder noget de fleste danskeres skat deroppe.

Fradraget for fagforening og a-kasse hæves fra maksimalt 3.850 NOK til 5.800 NOK.

Befordringsfradrag i Norge ændres. Bundfradraget reduceret fra 23.900 NOK til 14.000 NOK og satsen per kørt kilometer øges fra 1,56 NOK/km til 1,65 NOK/km.

Denne ændring er væsentlig da det betyder at de mange danskere der pendler og rejser meget nu kan få fradrag for den del der årligt rejses udover ca. 8.500 km mod før 15.300 km. Udover bundfradraget, er fradraget nu ca. 5% højere.

Trygdeafgiften sænkes 0,1 % og kapitalindkomsten hæves fra 31,68% til 35,2%

Det er blot de indledningsvise ændringer fra den nye regering, det er også værd at nævne det pågår et større arbejde med gennemgang af den norske skattesystem og konkurrenceevnen.

Det er mit håb at vi her kommer til at se yderligere ændringer af en genindførelse af fradrag for kost for pendlere, samt evt. standardfradraget.

Du kan læse mere her;

https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/fin/pressemeldinger/2021/skatteutvalg-perspektiver-for-fremtidens-skatte-og-avgiftssystem/id2861485/

Stortinget