Midlertidig lempelse vedr. 42 dages reglen på grund af corona

Fra Skattestyrelsen egen juridiske vejledning vedr. LL§33a

Midlertidig lempelse vedr. 42-dages-reglen

“Ifølge LL § 33 A, stk. 6 kan personen ved anvendelsen af LL § 33 A, stk. 1 vælge at se bort fra ophold her i riget fra 9. marts 2020 til det tidspunkt, hvor arbejdet genoptages i det land, hvor arbejdet normalt udføres, dog senest til og med den 30. juni 2020. Valget medfører, at arbejde her i riget, der ikke er nødvendigt arbejde i direkte forbindelse med udlandsopholdet, ikke afbryder udlandsopholdet. Nedsættelsen af den samlede indkomstskat i stk. 1 og 3 omfatter ikke den del af lønindkomsten, der kan henføres til den angivne periode. Det gælder uanset, om personen arbejder, afspadserer, er syg eller holder ferie eller lignende under opholdet.

Den skattepligtige indkomst for den periode, hvor personen opholder sig i Danmark, opgøres ved at beregne den gennemsnitlige lønindkomst per arbejdsdag for de måneder, personen opholder sig i Danmark i den angivne periode, gange antal opholdsdage i Danmark i den angivne periode, der normalt er arbejdsdage.

Valget skal træffes senest den 1. maj 2021. Valget kan omgøres til og med den 30. juni 2022. Se lov nr. 871 af 14. juni 2020 og lovforslag nr. 199 af 2. juni 2020.

Reglen har virkning fra og med indkomståret 2019 jf. lovens § 6, stk. 2.”

Kilde; https://skat.dk/skat.aspx?oid=1977320