Guide til at oprette enkeltpersonforetak for danske læger

Guiden er sidst opdateret 22.01 2022.

Såfremt du i forbindelse med dit virke som læge, modtager HELFO, patientejendele eller betaling for lægevagter, som udbetales uden forskudstræk. Anbefaler jeg dig du går ind på https://www.brreg.no/ og opretter en enkeltmandvirksomhed, som norsk næringsdrivende.

Det er en nødvendighed du har et norsk d-nummer (norsk cpr-nummer) inden du kan påbegynde processen.

Gå ind på Brreg.no og vælg -> registrere -> bedrift -> start tjeneste.

Du kan her se de enkelte trin i processen. Jeg har udfyldt det jeg mener typisk er nødvendigt. Du skal naturligvis skrive dine egne informationer i de respektive rubrikker.

Du skal ikke registreres som meravgiftspligtig (momspligtig). Da ydelserne du levere er fritaget for meravgift. Du skal heller ikke registreres i Foretaksregisteret, da det er unødvendigt og i øvrigt koster et gebyr.

Normalt modtages alt kommunikation elektronisk via Altinn.no.
Såfremt du ikke er alment praktiserende læge, kan du få hjælp til valg af branchekode her ; https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
Klik næste.

Klik næste.

Der er ikke revisionspligt med mindre man når over nedenstående omfang;

Når har enkeltpersonforetaket revisjonsplikt?

Små enkeltpersonforetak har normalt ikke revisjonsplikt. Revisjonsplikt starter først når omsetningen er på mer enn 5 millioner kroner og
• balansen viser eiendeler på over 20 millioner, eller
• gjennomsnittlig antall ansatte er på over 20 årsverk

Revisjonsplikten trer i kraft året etter at foretaket blir revisjonspliktig.

Kilde; https://www.brreg.no/enkeltpersonforetak/

Når jeg foretager indrapporteringen på dine vegne påtegner dit regnskab som regnskabsfører. Jeg er revisorkandidat, men ikke registreret regnskabsfører som svarer til statsautoriseret eller registreret revisor i dansk regi.

Klik næste
Klik næste
Du kan med fordel vælge primo det år aktiviteterne i Norge påbegyndes.

Obs, obs! Den her fane var ikke til stede pr 22.01 2022, men er inkluderet for en sikkerheds skyld. Det er vigtigt du får det registret korrekt, da du ellers vil skulle indrapportere meravgift (moms) og vil få tvangsmulkt (bøder), hvis du ikke gør det rettidigt.

Tjek dine indtastede informationer og hvis det ser korrekt ud, så tryk “Kontroller melding og vedlegg”

Husk at lukke firmaet igen, når du er færdig med det!!!

Det er vigtigt, at få lukket det når du er færdig med vikariatet i Norge, da man ellers skal til at aflægge regnskab for perioder efter.

Det er vigtigt du tager kontakt til mig, ideelt primo januar og sender mig materialet jeg skal bruge til udarbejdelsen af næringsopgaven. Allersenest i begyndelsen af maj, så jeg kan få lavet begge dine selvangivelser, samt ”næringsopgaven”(regnskabet) for den norske enkeltmandsvirksomhed.

Hvis vi overskrider fristen 31.05 2022, mht. aflevering af regnskabet for 2021, sender Skatteetaten først en advarsel og derefter får man ca. 1130 NOK i dagbøder(tvangsmulkt) op til ca. 56.500 NOK. Man kan under særlige omstændigheder slippe, men der er ingen grund til at lege med ilden.