FAQ de alm. spørgsmål

Kan du både hjælpe med danske og norske selvangivelser?

Jeg laver begge dele, til en fair pris og med en ekspertise i både det danske og norske. Du har selvangivelsespligt over for både Danmark og Norge, med mindre du er skattemæssigt migreret fra Danmark. Det kræver du har fået en attest på at det forhold er godkendt af Skattestyrelsen.

Skal jeg selvangive noget i Danmark, når jeg kun skal betale skat i Norge?

Ja, hvis du har bolig til rådighed i Danmark og ikke er skattemæssigt migreret. Skal du selvom betaler Trygde og ikke er dansk skattepligtig af din norske indkomst selvangive, for hvert år i Danmark. Selvom du ikke betaler noget skat af denne indkomst, tæller det i årets samlede indkomst i Danmark.

Hvis du har selvangivelsespligt og ikke angiver, kan det medføre en bøde fra SKAT på op til 5.000 DKK plus renter per år. Sekundært, vil SKAT lave en skatteansættelse og dette betyde i korte træk at SKAT, gætter en indkomst og typisk sætter den til fuld beskatning i Danmark. Er en dyr og yderst ubehagelig affære som efter 3 års fristen bliver umuligt at ændre.

Kan min kone benytte mit skattefradrag, når jeg arbejder i Norge?

Ja, ægtefællen kan såfremt man er gift, benyttet ens ubenyttede personfradrag og evt. ubenyttede rentefradrag. Da fradragene bliver beregnet samlet for hele husstanden for ægtefæller. Dette er afledt af en sag ved EU-retten, som afgjorde, at alle danskere der arbejder i udlandet er berettiget til dette.

Hvornår får jeg norsk skat tilbage?

Typisk får de fleste deres skatteopgør midt oktober. Nogle får det allerede i juni. Hvis du har penge tilgode får du dem typisk indsat på den konto Skatteetaten har, efter 2-3 uger fra Skatteopgøret er kommet.

Hvornår får jeg dansk skat tilbage?

Fra SKAT står det på årsopgørelsen, typisk er ca. 10 dage. Men mindre du tidligere har skyldt dem penge, så kan du får lov at vente helt til september af og til.

Der er et stigende antal af mine klienter som må vente endnu længere, i de tilfælde man får relativt store beløb tilbage, er dansk og norsk skat begyndt at samkøre registrene og tjekke om det andet land har noget tilgode. Det foregår via en instans der hedder Nordisk Træk (NT) Det er en langsommelig process, og kan tage op til et år.

Er norske feriepenge skattefri?

Nej, det er de ikke. De bliver indregnet i årets samlede indkomstgrundlag, altså selvom, du ikke kan se noget forskudstræk på feriepengene den måned du får dem udbetalt, er de altså medregnet i det totalte indkomstgrundlag for det respektive skatteår.

Kan jeg køre i norsk indregistreret bil i Danmark?

Hvis du har bopæl i Norge er der mulighed for, at køre i den afgiftsfrit i Danmark op til 185 dage, ved ferie og familiebesøg. Hvis du også har bopæl i Danmark skal du være forsigtig, det kan blive en meget dyr affære og koster både indregistreringsafgift samt evt. en bøde, hvis du uberettiget har kørt i norsk bil.

Reglerne om at køre norsk bil i Danmark står her;

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1716067&vId=0

Kan jeg få fradrag for underholdsbidrag, når jeg arbejder i Norge, som dansker?

Fra indkomståret 2020 er alle underholdsbidrag både norske og danske skattefri for modtager og derfor er der ikke længere fradragsret.

Må jeg arbejde i Danmark, når jeg er hjemme fra Norge?

Dansk arbejdsgiver:

Det afhænger af situationen; Hvis du er ansat af en dansk arbejdsgiver eller arbejdsudlejet, er svaret altid nej, hvis du vil lignes jf. LL§33a og undgå at betale dansk udligningsbeskatning. Det er i den forbindelse ikke noget arbejde som SKAT vil acceptere er udført ved opholdene i Danmark. Der er praktisk tal en nul tolerance. At tjekke e-mails, fra arbejdet, er jf. retspraksis nok til at opholdet anses afbrudt og der skal betales udligningsbeskatning.

Er du mindre end 6 måneder i Norge med dansk arbejdsgiver, betaler du dansk udligningsbeskatning skat og kan godt arbejde i Danmark, under de sædvanligt gældende regler for alle andre danskere.

Norsk arbejdsgiver:

Betaler du norsk Trygde og er ansat offentligt i Norge eller privat, er du som udgangspunkt fri til at arbejde når du er i Danmark, under de sædvanligt gældende regler for alle andre danskere.

Hvor mange dage må jeg opholde mig i Danmark, når jeg arbejder i Norge?

Dansk arbejdsgiver:

Hvis du vil undgå udligningsskat, skal du iagttage 42 dages reglen på alle løbende perioder af 183 dage, som den står i ligningsloven paragraf 33a. Altså på et halvt år, maksimalt opholde dig i Danmark 42 dage, inklusiv brudte dage. Det svarer som tommelfinger regel til en uge per måned. Al ophold i udlandet også ferie i forskellige lande tæller med i periodens længde ift. de 183 dage.

Norsk arbejdsgiver:

Betaler du norsk Trygde og er ansat offentligt i Norge eller privat, er du som udgangspunkt fri til at opholde dig ligeså meget du vil i Danmark.

Arbejdsudlejet:

Hvis du betaler norsk Trygde, må du opholde dig, ligeså meget du ønsker i Danmark. Hvis du er Trygdefritaget er det max. 42 dages på en 183 dages periode, hvis du vil undgå udligningsskat.

Hvordan ændrer jeg min norske forskudsopgørelse hos Skatteetaten?

Du kan enten gøre det digitalt eller vha. et skema, er lidt mere bøvlet end i Danmark.

http://www.skatteetaten.no/Skjemaer/Soknad-om-endring-av-eller-krav-om-skattekortforskuddsskatt/

Hvordan registrerer jeg min danske enkeltmandsvirksomhed i Norge?

Den skal registreres i den norske pendant til Erhvervsstyrelsen som hedder Brønnøysundregistrene www.brreg.no. Hvis du har brug for hjælp til dette er du velkommen til at kontakte mig.

Det er typisk nødvendigt med norsk organisationsnummer, som underleverandør til leverandører til Staten, jf. den norske lovgivning.

Dansker på vej til Norge