Databehandling


Alle personlige informationer opbevares konfidentielt, med ”Two Factor Authentication” på nettet og bag firewalls, med passwords kun jeg kender.

Alle e-mails er krypterede og opbevaret efter retningslinjer godkendt i EU´s General Data Protection Regulation (GDPR).


Regnskabsmateriale opbevares som udgangspunkt minimum den tid dansk lov foreskriver og herefter vil det blive makuleret eller slettet, med mindre klienten har udbedt sig materialet returneret.


For selvangivelsesmateriale, opbevares det som udgangspunkt i 5 år. Klagesager og andre svarskrivelser opbevares og anvendes i læringsprocessen, men kun af betroede medarbejdere i overensstemmelse med GDPR.

Klienters personlige data, videregives aldrig til andre end Skattemyndigheder og kun, hvis det er i forbindelse med en opgave, som jeg er hyret til og dataen, er af relevans for myndigheden.

Dataen benyttes udelukkende til markedsføring på hjemmesiden som “Vigtige klagesager” i en anonymiseret form. Dataen benyttes derudover ikke i nogen som helst sammenhæng andet end hvad man rimeligt kan forvente ud fra opgavens natur.


Såfremt man ønsker sine data slettet, så kan man blot sende mig en mail, eller ringe.

Drejer en klage sig om opbevaring af dine personlige data kan du klage til persondatatilsynet.


https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/